Staro mestno jedro

OŽIVITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA TOLMIN

/ Trg 1.maja, Cankarjeva ulica, Ulica Petra Skalarja, Rutarjeva ulica /

 

VSEBINA

 1. NAMEN PROJEKTA

 1. ZGODOVINA

 • opis in funkcija tega dela mesta pred prebojem Tolmina

 1. ANALIZA STANJA

 • funkcija mestnega jedra

 • popis dejavnosti in lokalov

 • analiza anket ( nosilci dejavnosti, lastniki lokalov, prebivalci )

 1. PREDNOSTI, SLABOSTI ČE SE PLACA NE PRENOVI

 1. IDEJE IN PREDLOGI ZA OŽIVITEV VSEBIN

 • nabor idej in predlogov

 • načini oživitve ( gostinstvo, usluge, trgovine, zavodi, društva )

 1. IZHODIŠČA ZA PROSTORSKE REŠITVE

 • mirujoči promet

 • lokalni promet

 • ploščad, vrtovi, pločniki

 • urbana oprema

 • ozelenitev

 • ………..

 1. ZAKLJUČKI

 

 1. NAMEN PROJEKTA

Staro mestno jedro v Toliminu, ki obsega Trg 1. maja, Cankarjevo ulico, ulico Petra Skalarja, Gradnikovo ulico in del Rutarjeve ulice, je potrebno temeljite prenove. Današnje stanje je namreč slabo. Čeprav je z vidika arhitekture jedro še dokaj ohranjeno, pa je z vidka vsebine in njegove funkcije, ki jo ima, stanje zelo osiromašeno. Njeno izumiranje še dodatno pospešuje neustrezna urejenost mirujočega in gibajočega prometa v tem delu mesta. Mestno jedro je v bistvu postalo eno od mestnih parkirišč in spalno naselje

Namen te naloge je, da se izdela analiza stanja in poda predloge rešitev obnove tako v vsebinskem smislu, kot tudi v smislu potrebnih posegov v prostor. Vsekakor mora biti to narejeno z vednostjo in sodelovanjem ljudi, ki v tem delu mesta živijo in delajo. Brez širokega sodelovanja teh ljudi in širokega konsenza vseh Tolmincev, kaj naj bi se v tem delu mesta dogajalo in kakšna naj bi bila njegova usoda, kakršnikoli nadaljni posegi v prostor namreč niso smiselni.

 1. ZGODOVINA

 1. Opis in funkcija tega dela mesta pred prebojem Tolmina po potresu leta 1976

Vse do leta 1976, ko se je po potresu v Tolminu pričelo z velikimi posegi v prostor ( preboj, izgradnja novega šolskega centra, izgradnja avtobusne postaje, pošte, blagovnice, banke,….. ), je bilo staro mestno jedro poslovni in upravni center Tolmina. V tem centru so bile in se dogajale naslednje upravne in uslužnostne dejavnosti:

 1. Trg 1.maja:

Občina, policija, pošta, avtobusna postaja, gostilna pri Kranjcu z družbeno prehrano, kavarna, železnina, slaščičarna, brivec, frizerski salon, delikatesa, trafika, trgovina za kruh

 1. Cankarjeva ulica:

Banka, SDK, trgovina z metražo, krojaška delavnica, trgovina s čevlji, jestvine, trafika, pohištvo in bela tehnika, Tobačna Ljubljana, mesnica, gostilna pri Podšolarju, fotograf

 1. Ulica Petra Skalarja:

Kemična čistilnica, ribarnica, vodovodar, polnilnica pijač, zveza sindikatov, mesnica, fotograf

 1. Gradnikova ulica:

 2. Rutarjeva ulica:

Kmetijska zadruga, čevljar, urar, krojač, trgovina s čevlji, prodaja mleka in sira, zelenjava, telovadnica, hotel ( Dom JNA )

V tem delu Tolmina je bila prisotna večina inštitucij in dejavnosti, ki so potrebne za delovanje celotnega mesta. Mestno jedro je bilo živo, polno ljudi in obiskovalcev.

 1. ANALIZA STANJA

 1. Današnje stanje in funkcija mestnega jedra

Razen Policije in Centra za socialno delo v tem delu ni drugih družbenih dejavnosti. Prisotno je velo število manjših lokalov razni obrtnikov, trgovin, servisov in zavarovalnic. Precej lokalov je praznih.

Glavni trg in Rutarjeva ulica imata v bistvu funkcijo parkirišča lokalnih prebivalcev in obiskovalcev. Zaradi neomejenega prometnega režima je prostor natrpan z avtomobili, dogaja se občasno parkiranje po pločnikih, kar otežuje nemoteno in varno gibanje pešcev. Zaradi tega trg sameva in ga ljudje obiskujejo samo zaradi morebitnih opravkov.

 1. Popis dejavnosti in lokalov v starem mestnem jedru

V starem mestnem jedru je stanje dejavnosti in lokalov sledeče:

 1. Lokali z dejavnostmi na trgu 1.maja:

Zap.št.

Ime lokala

Opomba

1

Frizerski salon Rožica

 

2

Zavarovalnica Ardiatic Slovenica

 

3

 

 

4

Frizerski salon Urška Taljat

 

5

Gostilna pri Kranjcu

Prazen

6

Policija

 

7

Študenstki servis Agencija M-servis

 

8

Frizerski salon M/Ž ( Dragica Rovšček )

Prazen

9

Šiviljstvo

 

10

Ribiška družina Tolmin

 

 1. Cankarjeva ulica:

Zap.št.

Ime lokala

Opomba

1

Agencija in trgovina Metulj

 

2

Center za socialno delo

 

3

Cvetličarna Brin

 

4

Bar Pod Murvo

 

5

Kolesarski center

 

6

Trgovina Žilnik

 

7

Pisarniške storitve

 

8

Trgovina Tantadruj

 

9

Zavarovalnica Grawe

 

10

Gostinski lokal M-Bar

 

11

Keramika – poleg Murve

Prazen

 1. Ulica Petra Skalarja in Gradnikova ulica

Zap.št.

Ime lokala

Opomba

1

Odkup zlata

 

2

Agencija za nepremičnine

 

3

LTO

 

4

Občinski prostor

Prazen

5

Sedež politične stranke

 

6

Foto Črv

 

7

Ribice - trgovina za male živali

 

8

Agencija TMIN tours

 

9

Army shop

 

10

Računalništvo DIGI

 

11

Bojan Mrak ( Energetsko svetovanje )

 

 1. Rutarjeva ulica:

Zap.št.

Ime lokala

Opomba

1

Picerija Na Placu

 

2

Simobil

Prazen

3

Blok – poleg picerije

Prazen

4

Blok - Gostinski lokal ( Vrtnica ??? )

Prazen

5

Dentes - Zobna preventiva Edo Tuta

 

6

Bivši Mk

Prazen

7

Lokal poleg Mk

Prazen

8

Frizerstvo Nataša

 

9

Dona – lokal z oblačili

Prazen

10

Odvetnik Makuc

 

11

Računovodstvo Nataša Dobravec

 

12

Bivša samopostrežba

Prazen

13

Krajevna skupnost - dvorani

 

14

Metra – metražno blago

 

15

Računovodstvo Karmen Likar

 

16

Šenka – okrasna darila

 

17

Sponka – knjigarna

 

18

Ribištvo/Lovstvo trgovina

 

19

Trgovina z obutvijo

 

 1. Analiza razgovorov in ankete z nosilci dejavnosti, lastniki lokalov, stanovalci, ….

Da bi pridobili informacije, kaj se v tem delu mesta dogaja, kakšne so želje in načrti ljudi, ki tam prebivajo, posedujejo lokale in/ali tam opravljajo razne dejavnosti, se je društvo lotila dela tako, da je opravilo:

 • Splošno anketo

 • Individualne razgovore z lastniki največjih lokalov


IDEJE PETRE LAHARNAR

Dodatne informacije