Rezultati ankete o starem mesnem jedru (SMJ)

V Društvu DOR smo v okviru prizadevanj, da bi uredili in oživili staro mestno jedro (SMJ) Tolmina, izpeljali anketiranje med njegovimi prebivalci. Svoja mnenja, želje, potrebe in pričakovanja so lahko ločeno podali stanovalci in uporabniki SMJ Tolmina ter drugi občani.
Rezultati ankete so predstavljeni tudi v glasilu "Dorovci sporočajo".Dodatne informacije